Certyfikaty
Dostawa: Tak Nie


  • w przypadku podwyżek ceny energii i paliw zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen kruszywa i transportu.
  • zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia dobrego wjazdu i wyjazdu samochodom ciężarowym dostarczającym kruszywo ( jeżeli transport leży po stronie dostawcy ) - w przeciwnym razie koszty związane z ewentualną pomocą drogową zostaną zafakturowane na zamawiającego.
  • administratorem Pani/Pana danych jest Kopalnia Surowców Mineralnych Mielenko Bolesław Danilewicz z siedzibą w Drawsku Pom. przy ulicy Tatrzańskiej. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia faktury oraz w celach księgowych. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne,ale niezbędne do wystawienia faktury.

Certyfikaty

 

Copyright © Kopalnia Surowców Mineralnych Mielenko 2012